Thumbnails (pupae of Papilionoidea: Papilionidae) Nymphalidae Pieridae

Papilionidae Papilioninae Graphiini
Iphiclides feisthamelii
Iphiclides feisthamelii
Iphiclides feisthamelii
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Iphiclides podalirius
Papilionidae Papilioninae Papilionini
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Papilio hospiton
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilio machaon
Papilionidae Parnassiinae Luehdorfiini
Zerynthia (Zerynthia) cassandra
Zerynthia (Zerynthia) cassandra
Zerynthia (Zerynthia) cassandra
Papilionidae Parnassiinae Parnassiini
Archon apollinus
Archon apollinus
Archon apollinus
Parnassius apollo
Parnassius apollo
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne