Thumbnails (larvae of Noctuoidea: Noctuidae) Euteliidae Nolidae

Noctuidae Acontiinae Acontiini
Acontia (Acontia) lucida
Acontia (Acontia) lucida
Acontia (Acontia) lucida
Acontia (Emmelia) viridisquama
Noctuidae Acontiinae Aediini
Aedia leucomelas
Aedia leucomelas
Noctuidae Acronictinae
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) aceris
Acronicta (Acronicta) leporina
Acronicta (Acronicta) leporina
Acronicta (Hyboma) strigosa
Acronicta (Hyboma) strigosa
Acronicta (Hyboma) strigosa
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Jocheaera) alni
Acronicta (Triaena) cuspis
Acronicta (Triaena) psi
Acronicta (Triaena) psi
Acronicta (Triaena) psi
Acronicta (Triaena) psi
Acronicta (Triaena) psi
Acronicta (Triaena) tridens
Acronicta (Triaena) tridens
Acronicta (Viminia) auricoma
Acronicta (Viminia) auricoma
Acronicta (Viminia) auricoma
Acronicta (Viminia) cinerea
Acronicta (Viminia) cinerea
Acronicta (Viminia) euphorbiae
Acronicta (Viminia) euphorbiae
Acronicta (Viminia) euphorbiae
Acronicta (Viminia) euphorbiae
Acronicta (Viminia) menyanthidis
Acronicta (Viminia) menyanthidis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Acronicta (Viminia) rumicis
Craniophora ligustri
Craniophora ligustri
Craniophora ligustri
Craniophora ligustri
Moma alpium
Oxicesta chamoenices
Oxicesta chamoenices
Oxicesta chamoenices
Oxicesta chamoenices
Oxicesta chamoenices
Oxicesta chamoenices
Simyra albovenosa
Simyra dentinosa
Subacronicta megacephala
Subacronicta megacephala
Subacronicta megacephala
Subacronicta megacephala
Subacronicta megacephala
Subacronicta megacephala
Noctuidae Amphipyrinae Amphipyrini
Amphipyra (Amphipyra) berbera
Amphipyra (Amphipyra) berbera
Amphipyra (Amphipyra) berbera
Amphipyra (Amphipyra) effusa
Amphipyra (Amphipyra) effusa
Amphipyra (Amphipyra) effusa
Amphipyra (Amphipyra) effusa
Amphipyra (Amphipyra) livida
Amphipyra (Amphipyra) livida
Amphipyra (Amphipyra) livida
Amphipyra (Amphipyra) perflua
Amphipyra (Amphipyra) perflua
Amphipyra (Amphipyra) perflua
Amphipyra (Amphipyra) perflua
Amphipyra (Amphipyra) pyramidea
Amphipyra (Amphipyra) pyramidea
Amphipyra (Amphipyra) pyramidea
Amphipyra (Amphipyra) pyramidea
Amphipyra (Amphipyra) pyramidea
Amphipyra (Amphipyra) pyramidea
Noctuidae Amphipyrinae Psaphidini Psaphidina
Allophyes corsica
Allophyes corsica
Allophyes corsica
Allophyes corsica
Allophyes oxyacanthae
Allophyes oxyacanthae
Allophyes oxyacanthae
Asteroscopus sphinx
Asteroscopus sphinx
Brachionycha nubeculosa
Brachionycha nubeculosa
Meganephria bimaculosa
Meganephria bimaculosa
Meganephria bimaculosa
Meganephria bimaculosa
Valeria oleagina
Valeria oleagina
Noctuidae Bagisarinae
Pardoxia graellsi
Pardoxia graellsi
Pardoxia graellsi
Xanthodes albago
Xanthodes albago
Xanthodes albago
Xanthodes albago
Xanthodes albago
Noctuidae Bryophilinae
Nyctobrya (Bryopsis) muralis
Noctuidae Condicinae Condicini
Condica viscosa
Condica viscosa
Condica viscosa
Noctuidae Condicinae Leucocytini
Eucarta virgo
Noctuidae Cuculliinae Cucullini
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) absinthii
Cucullia (Cucullia) achilleae
Cucullia (Cucullia) achilleae
Cucullia (Cucullia) argentea
Cucullia (Cucullia) argentea
Cucullia (Cucullia) argentea
Cucullia (Cucullia) argentea
Cucullia (Cucullia) artemisiae
Cucullia (Cucullia) asteris
Cucullia (Cucullia) asteris
Cucullia (Cucullia) asteris
Cucullia (Cucullia) asteris
Cucullia (Cucullia) balsamitae
Cucullia (Cucullia) balsamitae
Cucullia (Cucullia) bubaceki
Cucullia (Cucullia) bubaceki
Cucullia (Cucullia) bubaceki
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) calendulae
Cucullia (Cucullia) campanulae
Cucullia (Cucullia) cemenelensis
Cucullia (Cucullia) chamomillae
Cucullia (Cucullia) chamomillae
Cucullia (Cucullia) chamomillae
Cucullia (Cucullia) chamomillae
Cucullia (Cucullia) chamomillae
Cucullia (Cucullia) cineracea
Cucullia (Cucullia) cineracea
Cucullia (Cucullia) cineracea
Cucullia (Cucullia) cineracea
Cucullia (Cucullia) dracunculi
Cucullia (Cucullia) dracunculi
Cucullia (Cucullia) dracunculi
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) formosa
Cucullia (Cucullia) fraudatrix
Cucullia (Cucullia) gnaphalii
Cucullia (Cucullia) gnaphalii
Cucullia (Cucullia) hartigi
Cucullia (Cucullia) hartigi
Cucullia (Cucullia) hartigi
Cucullia (Cucullia) hartigi
Cucullia (Cucullia) hartigi
Cucullia (Cucullia) lactucae
Cucullia (Cucullia) lactucae
Cucullia (Cucullia) lactucae
Cucullia (Cucullia) lactucae
Cucullia (Cucullia) lactucae
Cucullia (Cucullia) lucifuga
Cucullia (Cucullia) lucifuga
Cucullia (Cucullia) lucifuga
Cucullia (Cucullia) santolinae
Cucullia (Cucullia) santolinae
Cucullia (Cucullia) santolinae
Cucullia (Cucullia) santolinae
Cucullia (Cucullia) santolinae
Cucullia (Cucullia) santonici
Cucullia (Cucullia) santonici
Cucullia (Cucullia) santonici
Cucullia (Cucullia) santonici
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) scopariae
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) tanaceti
Cucullia (Cucullia) umbratica
Cucullia (Cucullia) umbratica
Cucullia (Cucullia) umbratica
Cucullia (Cucullia) umbratica
Cucullia (Cucullia) umbratica
Cucullia (Cucullia) umbratica
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Cucullia) xeranthemi
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) blattariae
Cucullia (Shargacucullia) caninae
Cucullia (Shargacucullia) caninae
Cucullia (Shargacucullia) caninae
Cucullia (Shargacucullia) caninae
Cucullia (Shargacucullia) caninae
Cucullia (Shargacucullia) caninae
Cucullia (Shargacucullia) erythrocephala
Cucullia (Shargacucullia) erythrocephala
Cucullia (Shargacucullia) erythrocephala
Cucullia (Shargacucullia) erythrocephala
Cucullia (Shargacucullia) erythrocephala
Cucullia (Shargacucullia) erythrocephala
Cucullia (Shargacucullia) gozmanyi
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lanceolata
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) lychnitis
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphaga
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphaga
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphaga
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphaga
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphaga
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphaga
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphila
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphila
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphila
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphila
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphila
Cucullia (Shargacucullia) scrophulariphila
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Cucullia (Shargacucullia) verbasci
Noctuidae Dilobinae
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Diloba caeruleocephala
Noctuidae Eriopinae
Callopistria juventina
Callopistria juventina
Callopistria juventina
Callopistria juventina
Callopistria juventina
Callopistria juventina
Noctuidae Eustrotiinae
Noctuidae Heliothinae
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Helicoverpa armigera
Heliothis incarnata
Heliothis incarnata
Heliothis incarnata
Heliothis incarnata
Heliothis incarnata
Heliothis peltigera
Heliothis peltigera
Heliothis peltigera
Heliothis peltigera
Heliothis viriplaca
Heliothis viriplaca
Heliothis viriplaca
Periphanes (Pyrocleptria) cora
Periphanes (Pyrocleptria) cora
Protoschinia scutosa
Protoschinia scutosa
Pyrrhia exprimens
Pyrrhia umbra
Schinia cardui
Schinia cardui
Schinia cognata
Noctuidae Metoponiinae
Alvaradoia disjecta
Alvaradoia disjecta
Tyta luctuosa
Tyta luctuosa
Tyta luctuosa
Tyta luctuosa
Tyta luctuosa
Noctuidae Noctuinae Actinotiini
Actinotia polyodon
Chloantha hyperici
Chloantha hyperici
Noctuidae Noctuinae Apameini Apameina
Gortyna borelii
Gortyna borelii
Gortyna borelii
Gortyna borelii
Gortyna borelii
Gortyna flavago
Noctuidae Noctuinae Apameini Sesamiina
Sesamia nonagrioides
Noctuidae Noctuinae Caradrinini Athetiina
Athetis (Athetis) gluteosa
Athetis (Athetis) gluteosa
Noctuidae Noctuinae Caradrinini Caradrinina
Caradrina (Paradrina) clavipalpis
Caradrina (Paradrina) fuscicornis
Hoplodrina ambigua
Noctuidae Noctuinae Dypterygiini
Dypterygia scabriuscula
Dypterygia scabriuscula
Dypterygia scabriuscula
Mormo maura
Mormo maura
Polyphaenis sericata
Thalpophila matura
Thalpophila matura
Thalpophila matura
Trachea atriplicis
Trachea atriplicis
Noctuidae Noctuinae Elaphriini
Noctuidae Noctuinae Episemini
Ulochlaena hirta
Noctuidae Noctuinae Eriopygini
Noctuidae Noctuinae Glottulini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Brithys crini
Noctuidae Noctuinae Hadenini
Anarta (Anarta) myrtilli
Anarta (Anarta) myrtilli
Anarta (Calocestra) odontites
Anarta (Calocestra) odontites
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Anarta (Calocestra) trifolii
Ceramica pisi
Ceramica pisi
Ceramica pisi
Ceramica pisi
Coranarta cordigera
Coranarta cordigera
Coranarta cordigera
Enterpia laudeti
Enterpia laudeti
Hecatera dysodea
Lacanobia (Dianobia) contigua
Lacanobia (Dianobia) contigua
Melanchra persicariae
Melanchra persicariae
Papestra biren
Polia bombycina
Polia nebulosa
Sideridis (Aneda) rivularis
Sideridis (Aneda) rivularis
Noctuidae Noctuinae Leucaniini
Leucania (Leucania) putrescens
Leucania (Leucania) putrescens
Mythimna (Morphopoliana) languida
Mythimna (Morphopoliana) languida
Mythimna (Morphopoliana) languida
Mythimna (Morphopoliana) languida
Mythimna (Morphopoliana) languida
Mythimna (Morphopoliana) languida
Mythimna (Mythimna) conigera
Mythimna (Mythimna) conigera
Mythimna (Mythimna) conigera
Mythimna (Prodigithymna) prominens
Mythimna (Prodigithymna) prominens
Mythimna (Prodigithymna) prominens
Mythimna (Prodigithymna) prominens
Noctuidae Noctuinae Noctuini Agrotina
Agrotis chretieni
Agrotis chretieni
Agrotis chretieni
Agrotis chretieni
Agrotis puta
Peridroma saucia
Peridroma saucia
Peridroma saucia
Peridroma saucia
Peridroma saucia
Peridroma saucia
Peridroma saucia
Noctuidae Noctuinae Noctuini Axyliina
Ochropleura leucogaster
Ochropleura leucogaster
Ochropleura leucogaster
Ochropleura leucogaster
Noctuidae Noctuinae Noctuini Noctuina
Cerastis faceta
Cerastis faceta
Cerastis rubricosa
Cerastis rubricosa
Chersotis margaritacea
Chersotis margaritacea
Epipsilia grisescens
Epipsilia grisescens
Lycophotia erythrina
Lycophotia molothina
Lycophotia molothina
Lycophotia molothina
Lycophotia molothina
Lycophotia porphyrea
Naenia typica
Naenia typica
Naenia typica
Noctua comes
Noctua comes
Noctua comes
Noctua comes
Noctua comes
Noctua pronuba
Noctua pronuba
Noctua tirrenica
Rhyacia lucipeta
Rhyacia lucipeta
Xestia (Megasema) c-nigrum
Xestia (Megasema) c-nigrum
Xestia (Megasema) c-nigrum
Xestia (Megasema) c-nigrum
Xestia (Megasema) triangulum
Xestia (Megasema) triangulum
Xestia (Xestia) agathina
Xestia (Xestia) agathina
Xestia (Xestia) sexstrigata
Xestia (Xestia) stigmatica
Xestia (Xestia) stigmatica
Xestia (Xestia) stigmatica
Xestia (Xestia) xanthographa
Noctuidae Noctuinae Orthosiini
Anorthoa munda
Anorthoa munda
Anorthoa munda
Anorthoa munda
Anorthoa munda
Anorthoa munda
Orthosia (Monima) cerasi
Orthosia (Monima) cerasi
Orthosia (Monima) cerasi
Orthosia (Monima) cerasi
Orthosia (Monima) cruda
Orthosia (Monima) cruda
Orthosia (Monima) miniosa
Orthosia (Monima) miniosa
Orthosia (Monima) miniosa
Orthosia (Monima) miniosa
Orthosia (Monima) miniosa
Orthosia (Monima) miniosa
Orthosia (Orthosia) incerta
Orthosia (Orthosia) incerta
Orthosia (Semiophora) gothica
Orthosia (Semiophora) gothica
Orthosia (Semiophora) gothica
Orthosia (Semiophora) gothica
Panolis flammea
Panolis flammea
Panolis flammea
Noctuidae Noctuinae Phlogophorini
Auchmis detersa
Euplexia euplexina
Euplexia lucipara
Euplexia lucipara
Euplexia lucipara
Phlogophora meticulosa
Phlogophora meticulosa
Noctuidae Noctuinae Prodeniini
Noctuidae Noctuinae Pseudeustrotiini
Noctuidae Noctuinae Tholerini
Tholera decimalis
Noctuidae Noctuinae Xylenini Antitypina
Ammoconia caecimacula
Antitype chi
Antitype chi
Antitype chi
Antitype chi
Antitype chi
Antitype chi
Aporophyla (Aporophyla) australis
Aporophyla (Aporophyla) australis
Aporophyla (Aporophyla) australis
Aporophyla (Phylapora) canescens
Aporophyla (Phylapora) canescens
Aporophyla (Phylapora) canescens
Aporophyla (Phylapora) canescens
Aporophyla (Phylapora) lueneburgensis
Aporophyla (Phylapora) nigra
Aporophyla (Phylapora) nigra
Aporophyla (Phylapora) nigra
Dichonia aeruginea
Dichonia aeruginea
Dryobotodes (Dryobotodes) eremita
Dryobotodes (Dryobotodes) eremita
Dryobotodes (Dryobotodes) eremita
Griposia aprilina
Griposia aprilina
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Mniotype solieri
Polymixis (Polymixis) argillaceago
Polymixis (Polymixis) argillaceago
Polymixis (Polymixis) argillaceago
Polymixis (Polymixis) argillaceago
Polymixis (Polymixis) serpentina
Polymixis (Polymixis) serpentina
Noctuidae Noctuinae Xylenini Cosmiina
Atethmia ambusta
Atethmia ambusta
Cosmia (Calymnia) trapezina
Cosmia (Nemus) pyralina
Cosmia (Umia) affinis
Cosmia (Umia) affinis
Cosmia (Umia) affinis
Cosmia (Umia) affinis
Cosmia (Umia) affinis
Dicycla oo
Dicycla oo
Dicycla oo
Enargia paleacea
Ipimorpha retusa
Ipimorpha subtusa
Noctuidae Noctuinae Xylenini Pseudohadenina
Noctuidae Noctuinae Xylenini Xylenina
Agrochola (Anchoscelis) helvola
Agrochola (Anchoscelis) prolai
Agrochola (Anchoscelis) prolai
Agrochola (Anchoscelis) prolai
Agrochola (Anchoscelis) prolai
Agrochola (Sunira) circellaris
Atypha pulmonaris
Conistra (Dasycampa) rubiginea
Eupsilia transversa
Eupsilia transversa
Jodia croceago
Lithophane (Prolitha) leautieri
Lithophane (Prolitha) leautieri
Xylena (Lithomoia) solidaginis
Xylena (Xylena) exsoleta
Xylena (Xylena) exsoleta
Xylena (Xylena) exsoleta
Xylena (Xylena) exsoleta
Xylena (Xylena) exsoleta
Xylena (Xylena) exsoleta
Xylena (Xylena) lunifera
Xylena (Xylena) lunifera
Noctuidae Oncocnemidinae
Calophasia lunula
Calophasia opalina
Calophasia opalina
Calophasia opalina
Calophasia platyptera
Calophasia platyptera
Calophasia platyptera
Calophasia platyptera
Calophasia platyptera
Calophasia platyptera
Omia cyclopea
Omia cymbalariae
Xylocampa areola
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Xylocampa mustapha
Noctuidae Pantheinae
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Colocasia coryli
Panthea coenobita
Panthea coenobita
Panthea coenobita
Trichosea ludifica
Trichosea ludifica
Noctuidae Plusiinae Abrostolini
Abrostola asclepiadis
Abrostola asclepiadis
Abrostola tripartita
Abrostola tripartita
Abrostola triplasia
Noctuidae Plusiinae Argyrogrammatini
Chrysodeixis chalcites
Ctenoplusia accentifera
Thysanoplusia daubei
Thysanoplusia daubei
Noctuidae Plusiinae Plusiini Autoplusiina
Diachrysia chrysitis
Diachrysia stenochrysis
Diachrysia stenochrysis
Diachrysia stenochrysis
Diachrysia stenochrysis
Macdunnoughia confusa
Noctuidae Plusiinae Plusiini Euchalciina
Euchalcia consona
Euchalcia consona
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia italica
Euchalcia modestoides
Euchalcia modestoides
Euchalcia variabilis
Euchalcia variabilis
Lamprotes c-aureum
Lamprotes c-aureum
Lamprotes c-aureum
Lamprotes c-aureum
Lamprotes c-aureum
Lamprotes c-aureum
Lamprotes c-aureum
Panchrysia aurea
Panchrysia v-argenteum
Polychrysia moneta
Noctuidae Plusiinae Plusiini Plusiina
Autographa gamma
Autographa gamma
Autographa gamma
Autographa gamma
Autographa gamma