Thumbnails (larvae of Pyraloidea: Crambidae) Pterophoridae Pyralidae

Crambidae Acentropinae
Crambidae Crambinae
Crambidae Cybalomiinae
Crambidae Evergestinae
Evergestis extimalis
Evergestis extimalis
Evergestis extimalis
Evergestis extimalis
Evergestis forficalis
Crambidae Glaphyriinae
Crambidae Odontiinae Eurrhypini
Crambidae Odontiinae Hercynini
Crambidae Odontiinae Odontiini
Crambidae Pyraustinae
Uresiphita gilvata
Uresiphita gilvata
Uresiphita gilvata
Uresiphita gilvata
Uresiphita gilvata
Crambidae Schoenobiinae
Crambidae Scopariinae
Crambidae Spilomelinae
Cydalima perspectalis
Cydalima perspectalis
Cydalima perspectalis
Cydalima perspectalis
Cydalima perspectalis
Duponchelia fovealis
Pleuroptya ruralis