Thumbnails (eggs of Zygaenoidea: Somabrachyidae) Limacodidae Zygaenidae

Somabrachyidae