Thumbnails (eggs of Bombycoidea: Saturniidae) Endromidae Sphingidae

Saturniidae Agliinae
Aglia tau
Saturniidae Saturniinae Attacini
Saturniidae Saturniinae Saturniini
Saturnia (Eudia) pavonia
Saturnia (Eudia) pavonia
Saturnia (Perisomena) caecigena
Saturnia (Saturnia) pyri