Pictures by Kostas Simoglou

Zygaenidae Zygaena (Zygaena) ephialtes Adult